Svenskarna & Internet

Facebook är fortfarande den största sajten i social media. Hela 70 % av svenskarna använder sig av Facebook.http://www.soi2015.se/sociala-medier/unga-anvander-manga-olika-sociala-natverk/

Instagram har ökat med 40 % och används mest av unga. Snapchat används mest av tonåringar.

Däremot har inte Twitter och LinkedIn kommit fram lika fort utan används av en av fem internetanvändare.

 

Men ännu är det traditionell e-post och korta snabbmeddelanden som dominerar den dagliga kommunikationen på internet.

Med sfm affärskoncept lär man sig skapa lista, som man sen skickar ut till sina leads. De flesta använder sig av aweber verktyget för att kunna skicka ut egna personliga e-mail meddelande till sina leads.  Vill man ha aweber så kopplar man bara ihop det med sfm affärssystemet och då styrs det automatisk utskick och man kan själv styra den också.

Att den digitala ekonomin fortsätter att öka går inte att ta miste om.

 

80 procent använder internet hemma dagligen

Något större är ökningen i användningen. 91 procent av befolkningen (12+ år) använder någon gång internet. De som redan använder internet gör det också något oftare än tidigare. 2014 var det 76 procent som dagligen använde internet i hemmet. Idag är det 80 procent. Det är i linje med den tendens som vi kunnat se under flera år.

Så ökningen av Internet göra att det går att skapa inkomst för sig själv och sin familj, även om man har en annan sysselsättning.

Så är du ute efter att hitta koncept där du kan arbeta endast via Internet, men inte har en egen produkt. Utan vill bara jobba med digitala tjänster. Då har sfm hela konceptet för den som vill jobba digitalt från grunden och lära dig om business och digitalmarkandsföring, skriva digitalt,  videomarknadsföring osv..

 

 

Genom att göra en intresseanmälan och få mail info om sfm & dea affärsmöjlighet kan du läsa och lyssna till Stuart & Jay ( grundarna till sfm & dea affärskoncept )

Hemsida

 

 

 

21 Jan 2016