Skapa ett digitalt liv

Vad är din vision?

Vill du kunna jobba hemma och få mer tid för familj och fritidsaktiviteter?

Behöver du skapa bättre inkomst sidan av din nuvarande sysselsättning?

Vill du byta yrkesinriktning? Behöver du en komplettering till din nuvarande sysselsättning?

Stuart berättar hur man kan skapa ett digitalt liv

 

1 Nov 2016